PRO Edukacyjnie kreatywna edukacja, edukacja holistyczna

dr Anna Natalia Chlebus

Publikacje

  • Chlebus A. N., 2009 Identyfikacja i modelowanie fal podgrawitacyjnych w strefie brzegowej morza. Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, rozprawa doktorska.
  • Urbański J. A., Grusza G., Chlebus A. N. i Kryla L., 2008 A GIS-based WFD oriented typology of shallow micro-tidal soft bottom using wave exposure and turbidity mapping. Estuarine Coastal and Shelf Science, 78(1): 27-37.
  • Łęczyński L., Chlebus A. N., Grusza G. i Jędrasik J., 2007 Morphologic and hydrodynamic conditions of Hel Peninsula's abrasion in the Kużnica region (southern Baltic). Ocean. Hydrob. Studies, 36(2): 21-37.
  • Chlebus A. N. , Grusza G., Łęczyński L. i Jędrasik J., 2006 Numerical modeling of hydrodynamic processes influencing movement of bottom sediments in shoreface of the Hel Peninsula. Gdańsk University of Technology, Faculty of management and Economy, EUROCOAST-LITTORAL 2006, Coastal Dynamics, Geomorphology and Protection.
  • Łęczyński L., Chlebus A. N., Grusza G. i Jędrasik J., 2006 Morphologic and hydrodynamic conditions of Hel Peninsula's abrasion in the Kuźnica region (southern Baltic). Materiały konferencyjne Wymiana wód w estuariach południowego Bałtyku --- ekologia i hydrologia, Gdynia.
  • Chlebus A. N. i Grusza G., 2005 Numerical modelling of nearshore circulation. 5th Baltic Sea Science Congress: The Baltic Sea changing ecosystem, Book of Abstract.
  • Chlebus A. N., 2002 Modelowanie prądów generowanych falowaniem wiatrowym w strefie brzegowej morza. Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska.
  • Chlebus A. N. Methods of infragravity waves identification in measured and modelled data. W przygotowaniu
  • Chlebus A. N. SWAN and nearshore current model aplication in infragravity waves modelling. W przygotowaniu