PRO Edukacyjnie kreatywna edukacja, edukacja holistyczna

dr Anna Natalia Chlebus

Oferta specjalna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Świat w którym żyjemy

firefox-gray Zajęcia mają na celu umożliwienie młodzieży szkolnej dostępu do najnowszych osiągnięć współczesnej nauki, do multidyscyplinarnego podejścia do edukacji w celu zintegrowania posiadanej wiedzy szkolnej oraz przekazania narzędzi do dalszego zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w późniejszym życiu zawodowym. Proponowane zajęcia rozwijają zainteresowania i wpływają pozytywnie na podniesienie poziomu satysfakcji z życia.

Celem zajęć jest też zapoznanie młodzieży z zagadnieniami i narzędziami wykorzystywanymi w profesjonalnych szkoleniach dla firm oraz podczas zajęć i wykładów dla wyższych uczelni. Podczas zajęć wykorzystuje się narzędzia pracy wykładowcy, pedagoga, trenera, instruktora oparte o wieloletnie doświadczenie i rozwijane w oparciu o najnowsze osiągnięcia wielu dyscyplin wiedzy.

Korzyści dla uczniów:

 • Zintegrowanie posiadanej wiedzy szkolnej
 • Rozwój zainteresowań
 • Poznanie interdyscyplinarnego podejścia do wiedzy szkolnej i narzędzi wykorzystania tej wiedzy w codziennym życiu
 • Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki, znaczeniem tych osiągnięć dla życia każdego człowieka i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych
 • Wzrost skuteczności uczenia się i motywacji do nauki
 • Wzrost umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków i wyszukiwania informacji
 • Zapoznanie się z metodami pracy wykorzystywanymi na uczelniach wyższych

Świat w którym żyjemy - OPIS KURSU

W obecnej dobie intensywnego rozwoju nauki i dużej konkurencji w każdej dziedzinie życia, osoby, które wkraczają w dorosłe życie mogą mieć trudności z właściwym zrozumieniem świata, w którym żyją i praw nim rządzących. Dotyczy to zarówno aspektów społecznych, ekonomicznych czy psychologicznych jak i aspektów przyrodniczych, fizycznych.

Wiedza szkolna jest bardzo rozbudowana, jednak z czasem z powodu właśnie tej dużej szczegółowości, trudno jest uczniowi połączyć razem poszczególne dziedziny wiedzy , wyciągnąć wnioski i zrobić pożytek z posiadanych informacji.

Z pomocą przychodzi multidyscyplinarne podejście do wiedzy i edukacji. Łączenie wiedzy z różnych dziedzin nauki, wykorzystywanie w pracy z uczniem narzędzi pedagogicznych, trenerskich i instruktorskich różnych aspektów rozwoju pozwala na wielopłaszczyznowe przekazanie informacji oraz integrację wiedzy i umiejętności uczniów.

Przekazywanie i używanie wiedzy bazującej na osiągnięciach współczesnej nauki pozwala na rozszerzenie i zharmonizowanie umiejętności i wiedzy uczniów, przekazanie im narzędzi pracy podczas dalszej edukacji oraz podczas ich karier zawodowych.

Wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami omawianymi podczas kursu rozwija umiejętność pracy w grupie i uczy samodzielnego rozwiązywania problemów, wyszukiwania informacji, wyciągania wniosków i wypowiadania się publicznego.

Rozwinięcie multidyscyplinarnego podejścia do wiedzy jest bardzo przydatne dla młodzieży podczas przygotowywania się do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych czy podczas pracy nad gimnazjalnym projektem edukacyjnym.

Podczas kursu wykorzystywana jest wiedza z zakresu m.in. współczesnej fizyki, matematyki, biologii, optyki, neurologii, psychologii, socjologii, medycyny, ekonomii i finansów oraz nauk matematyczno-przyrodniczych.

Narzędzia pracy zaczerpnięte są zarówno z dorobku tradycyjnej edukacji, jak i z najnowszych osiągnięć psychologii i pedagogiki. Wykorzystuje się też elementy pracy z ciałem oraz elementy warsztatów artystycznych i szkoleń żeglarskich.

Proponowana tematyka spotkań (do wyboru):

 1. Świat w którym żyjemy – wyzwania współczesnego świata i współczesnej nauki (przekrój zagadnień poruszanych podczas kursu).

 2. Nauki eksperymentalne (fizyka, biologia)
 3. W czym nam może pomóc współczesna fizyka?
 4. Fizyka dla każdego.
 5. Współczesna biologia - jacy jesteśmy i jaki jest świat.

 6. Matematyka
 7. Matematyka dla każdego.
 8. Co ciekawego jest w szkole – projekt edukacyjny ,,Na tropach symetrii’’
 9. Co ciekawego jest w szkole – projekt edukacyjny ,,Jestem w ruchu’’

 10. Teoria wiedzy
 11. Jak się uczymy – teoria poznania.
 12. Proces widzenia - jak postrzegamy rzeczywistość.

 13. Przedsiębiorczość
 14. Idealne zajęcie, idealna praca.
 15. Etyka biznesu.
 16. Inteligencja finansowa, niezależność finansowa.
 17. Inwestowanie na giełdzie.

 18. Psychologia, rozwój osobisty
 19. Zrozumieć ucznia/nauczyciela – skuteczna komunikacja interpersonalna.
 20. Asertywność - jak osiągnąć swoje cele i nie skrzywdzić innych.
 21. Techniki motywacyjne i antystresowe.
 22. Jak osiągnąć sukces - podnoszenie skuteczności działania.

 23. Nauki przyrodnicze - geografia, ekologia
 24. Świat dla nas oraz dla innych – świadomość ekologiczna.
 25. Edukacja przez żeglarstwo.

 26. Edukacja przez formy artystyczne.

Zajęcia odbywają się w macierzystej szkole w grupach do 30 osób.

Proponuje się odbycie pełnego cyklu 12 spotkań po 2 godziny lekcyjne (wybór 12 tematów z powyższej listy tematów). Istnieje też możliwość skrócenia wg Państwa wymagań cyklu do 4-6 spotkań po 2-3 godziny lub przeprowadzenia pojedynczego wykładu na wybrany z listy temat.

W przypadku nawiązania współpracy do oferty dołączony jest jednodniowy bezpłatny warsztat dla nauczycieli.
Zagadnienia poruszane podczas warsztatu: komunikacja interpersonalna, techniki motywacyjne, wypalenie zawodowe, rozwój zainteresowań, przekrój tematów omawianych podczas kursu „Świat w którym żyjemy”.

Kontakt:
dr Anna Natalia Chlebus
tel: + 48 NOT
e-mail: [email protected]