PRO Edukacyjnie kreatywna edukacja, edukacja holistyczna

dr Anna Natalia Chlebus

Szkolenia dla Pracowników Oświaty


Kreatywność w edukacji, edukacja holistyczna

firefox-gray


Proponowana tematyka szkoleń

 • Praca z uczniem zdolnym i motywacja ucznia zdolnego
 • Jak budować kreatywność oraz potencjał poznawczy
 • Stres - przyjaciel czy wróg?
 • Motywacja a wypalenie zawodowe
 • Jak aktywować pełnię możliwości ucznia i obudzić jego kreatywność - techniki myślenia "prawopółkulowego"
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie procesem komunikacji w zespole
 • Jak się uczymy – teoria poznania.
 • Holistyczne podejście do edukacji
 • Zrozumieć ucznia – skuteczna komunikacja interpersonalna, asertywność.
 • Jak poprawić własną efektywność i poprawić wyniki uczniów w szkole - trening uważności
 • Techniki motywacyjne i antystresowe, wypalenie zawodowe.
 • Jak osiągnąć sukces – podnoszenie skuteczności działania/rozwój zainteresowań.
 • Jak się uczymy – teoria poznania; proces widzenia – jak postrzegamy rzeczywistość.
 • Innowacje w edukacji – nowe standardy w edukacji.
 • Praktyczne i innowacyjne rozwiązania i technologie – jak efektywnie przekazać wiedzę i urozmaicać zajęcia.
 • Interdyscyplinarne podejście do wiedzy i edukacji, osiągnięcia współczesnej nauki i implementacja tych osiągnięć w szkolnictwie.
 • i inne - pełna oferta i więcej na temat szkoleń na www.nataliachlebus.pl

Ilość omawianych tematów zależy od czasu trwania szkolenia. Szkolenie może być przeprowadzone w Państwa placówce dydaktycznej lub w wybranym przez Państwa miejscu.

Kontakt:
dr Anna Natalia Chlebus
tel: + 48 NOT
e-mail: [email protected]